__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Fettsugning

Fettsugning

__wf_reserverad_ärva

Fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp som riktar in sig på specifika områden där fett tenderar att ackumuleras, såsom mage, lår, höfter, armar, nacke eller skinkor.

Vad är fettsugning?

__wf_reserverad_ärva

Målet är att ta bort oönskade fettdepåer för att skapa en smidigare, mer definierad kroppskontur.

Fettsugning anses ofta vara en av de mest populära kosmetiska ingreppen i Sverige.

Det är viktigt att notera att fettsugning inte är en viktminskningslösning utan en metod för att forma kroppen där diet och träning inte räcker till. Det tar inte heller bort bristningar, celluliter eller överflödig hud.

__wf_reserverad_ärva

Fördelar med fettsugning

Att ta bort envist fett kan vara fördelaktigt både fysiskt och psykiskt:


• Förbättrad kroppskontur
• Ökat självförtroende och självkänsla
• Proportionella resultat
• Enklare att hitta kläder som passar
• Minimalt invasiv procedur, vilket resulterar i liten eller ingen synlig ärrbildning

__wf_reserverad_ärva

Är du en kandidat?

De bästa kandidaterna för fettsugning är nära sin ideala kroppsvikt men kämpar med isolerade fettfickor som inte svarar på kost eller träning. Du bör också:

• Vara vid god hälsa
• Inte ha några tillstånd som kan försämra läkningen
• Vara icke-rökare eller ha slutat röka

__wf_reserverad_ärva

Hitta en klinik
i Sverige

Hitta en pålitlig klinik för fettsugning i Sverige med Adoreal. Vår plattform ansluter dig till ett nätverk av ledande kliniker över hela landet, var och en följer de högsta standarderna för vård och är utrustade med den senaste estetiska tekniken. Börja din resa mot en ny, säker dig genom att registrera dig idag.

Registrera dig hos adoreal

Ingreppet

Ingreppet är noggrant planerat och genomfört
för att säkerställa säkerhet, bekvämlighet och optimala resultat.

01.

__wf_reserverad_ärva

Konsultation

01.

Konsultation

Under en detaljerad konsultation med en kirurg kommer ni att diskutera vad fettsugning realistiskt kan uppnå samt ta upp eventuella områden av oro. Kirurgen kommer att skapa en personlig behandlingsplan anpassad till din kroppstyp och dina mål. Tillsammans kommer ni att gå igenom dina estetiska mål, medicinska historia och eventuella bekymmer du kan ha.

02.

Förberedelser inför
operation

02.

Förberedelser inför
operation

När du har bestämt dig för att gå vidare med fettsugning, kommer du att få en uppsättning instruktioner för att förbereda dig för operationen, inklusive:

  • Sluta ta vissa mediciner, såsom aspirin eller andra blodförtunnare, flera veckor före operationen.
  • Ordna så att någon kör dig hem efter ingreppet.
  • Undvik rökning i minst några veckor före och efter operationen för att underlätta bättre läkning.
  • Följ specifika kostriktlinjer.

03.

Anestesi

03.

Anestesi

Fettsugning utförs vanligtvis under generell anestesi, även om lokalbedövning eller sedering kan användas för mindre ingrepp. Detta säkerställer att du är bekväm och smärtfri under hela proceduren.

04.

__wf_reserverad_ärva

Operationen

04.

Operationen

Kirurgen gör små, strategiska snitt i de målade områdena. En tunn kanyl förs in genom dessa snitt för att lösgöra överskottsfettet. Fettet sugs sedan ut ur kroppen med hjälp av en kirurgisk vakuum eller spruta fäst vid kanylen. Det finns två metoder för fettsugning: våt och torr.

Våt fettsugning

Innebär injektion av en lösning innehållande saltlösning, en bedövningsmedel och ett läkemedel som drar ihop blodkärlen, i det feta området innan fettet avlägsnas. Denna metod minskar blodförlust och ger bedövning under och efter operationen, vilket gör fettet lättare att ta bort och minimerar obehag och blåmärken.

Torr fettsugning

Använder inte vätskeinjektion före fettavlägsning. På grund av en högre risk för blåmärken och blodförlust jämfört med andra tekniker, utförs denna metod sällan idag. Den kan dock fortfarande användas i mycket små områden eller för mycket precisa justeringar.

Eftervård och återhämtning

För att få bästa möjliga resultat och påskynda återhämtningen bör du följa eftervårdsinstruktionerna noggrant. Efter operationen kommer du bli ombedd att:


• Bära kompressionsplagg för att minska svullnad och stödja de behandlade områdena.
• Begränsa fysisk aktivitet för att främja läkning under de första veckorna efter operationen.
• Delta i planerade återbesök för att övervaka framstegen.
• Hålla utkik efter tecken på infektion eller komplikationer.

De flesta patienter kan återgå till dagliga aktiviteter efter ungefär en vecka. Efter sex veckor kan de flesta återgå till arbete.

Återbesök

För att säkerställa korrekt läkning och ett tillfredsställande resultat kommer du att delta i återbesök. Under dessa besök kommer din kirurg att bedöma läkningsprocessen för snitten, utvärdera svullnaden och diskutera eventuella bekymmer du kan ha. Du kan också få ytterligare vård eller råd om det behövs.

Förväntade resultat

Resultaten av fettsugning blir synliga när svullnaden avtar, vilket vanligtvis börjar minska efter några veckor och fortsätter att förbättras under månaderna efter ingreppet. Den fulla effekten av operationen kommer att vara tydlig när kroppen har läkt helt, vanligtvis inom 3 till 6 månader. Patienter kommer att märka en mer skulpterad och definierad kropp i de behandlade områdena, med en minskning av oönskat fett.

Bibehåll resultaten

För att behålla resultaten och göra dem långvariga, måste du engagera dig i en hälsosam livsstil, vilket inkluderar:

• Regelbunden motion
• En balanserad kost
• Följa de postoperativa instruktionerna

Potentiella risker
och komplikationer

Även om fettsugning anses vara säker, medför den, som alla kirurgiska ingrepp, potentiella risker och komplikationer. För att fullt ut förstå hur dessa kan påverka din situation och hur de kan minimeras, bör du diskutera dem med din kirurg under konsultationen. Risker och komplikationer kan inkludera:


• Infektion vid snittställena
• Vissa blödningar är förväntade, men överdriven blödning kan inträffa
• Ojämna kroppskonturer
• Serom (vätskeansamling)
• Tillfällig domning i det behandlade området
• Reaktion på anestesi
• Permanenta förändringar i hudkänslan

Förväntade
biverkningar

Biverkningar efter fettsugning är en del av kroppens normala läkningsprocess efter operationen. De flesta är tillfälliga och löser sig vanligtvis inom några veckor till månader.

Några vanliga biverkningar du kan förvänta dig inkluderar:

Blåmärken
Detta är vanligt efter ingreppet på grund av kanylens rörelse under huden. Blåmärken brukar försvinna inom några veckor.

Svullnad
En normal reaktion som kan pågå i flera veckor medan kroppen läker. Den avtar vanligtvis gradvis över tid.

Smärta och obehag
Postoperativ smärta är en förväntad biverkning av fettsugning, särskilt under de första dagarna efter ingreppet. Detta kan vanligtvis hanteras effektivt med föreskrivna smärtstillande medel.

Tillfälliga domningar
Domningar eller en minskning av känseln i de behandlade områdena kan uppstå på grund av nervirritation eller skada under operationen. Detta löser sig vanligtvis inom några månader.

Ömhet
De behandlade områdena kan kännas ömma när de läker, liknande känslan efter intensiv träning.

Begränsad rörlighet
Beroende på omfattningen och platsen för ingreppet kan vissa patienter uppleva begränsad rörlighet under den initiala återhämtningsperioden.

Små ärr
Ärrens utseende beror till stor del på individuella läkningsförmågor och korrekt postoperativ vård.

__wf_reserverad_ärva

Ta kontroll över
din kropp med Adoreal

Adoreals innovativa plattform kopplar dig till de bästa klinikerna och skräddarsydda kosmetiska lösningarna i Sverige. Vår användarvänliga plattform säkerställer en smidig och guidad upplevelse från konsultation till återhämtning, med den senaste estetiska teknologin och expertvård. Kom igång och ta det första steget mot en ny, självsäker version av dig själv.

Kom igång med Adoreal