__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Bröstlyft

Bröstlyft

__wf_reserverad_ärva

Ett bröstlyft kan återställa formen på bröst som har blivit hängiga efter åldrande, graviditet eller viktförändringar. Brösten blir fastare och mindre hängiga.

Vad är
ett bröstlyft?

__wf_reserverad_ärva

Ett bröstlyft är ett kirurgiskt ingrepp som tar itu med hängande bröst genom att ta bort överflödig hud och dra åt den omgivande vävnaden.

Kirurgen lyfter brösten till en högre position och förbättrar deras form och fasthet. Till skillnad från bröstförstoring skapar ett lyft inte någon utmärkande förändring i storlek, utan fokuserar istället på att förbättra deras övergripande utseende och symmetri. Om du även vill minska bröstens storlek kan detta ingrepp kombineras med en bröstförminskning.

__wf_reserverad_ärva

Vanliga tecken på förändrad bröstform

Det är normalt för brösten att förlora sin ungdomliga form och fasthet på grund av olika faktorer, något som påverkar många men sällan diskuteras öppet. Viktiga bidragande faktorer inkluderar: åldrande, viktförändringar, amning, gravitation, graviditet och genetik.

__wf_reserverad_ärva

• Brösten blir hängiga efter att ha förlorat form och volym över tid
• Bröstvårtorna och vårtgårdarna pekar nedåt
• Brösten är olika stora
• Vårtgårdarna har blivit oproportionerligt stora
• Bröstvårtan faller under bröstvecket när den inte får stöd av en behå

Ingreppet,
steg för steg

Resan börjar med ditt beslut att förbättra ditt utseende och fortsätter genom återhämtning till dina slutliga resultat. Här är vad du kan förvänta dig av processen:

__wf_reserverad_ärva

01.
Konsultation

01.
Konsultation

Den första konsultationen är ett tillfälle där du och din kirurg utforskar de estetiska målen och de praktiska aspekterna av att uppnå dem genom att lyfta brösten. Ni för en öppen dialog om vad du hoppas uppnå och kirurgen utvärderar storleken och formen på dina bröst samt hur mycket de hänger. Därefter kan hen ge dig ett realistiskt perspektiv och en bild av hur det färdiga resultatet kan bli.


Under konsultationen kommer ni också att gå igenom dina eventuella tidigare operationer och din allmänna hälsa för att säkerställa att du är en lämplig kandidat för ingreppet. Det är ett bra tillfälle att ta upp eventuella problem eller frågor du har, så att du kan känna dig väl förberedd och bekväm med processen framåt.

02.
Förberedelser

02.
Förberedelser

Inför operationen kommer du att vägledas i hur du anpassar din livsstil under veckorna fram till ingreppet. Du rekommenderas bland annat att pausa vissa mediciner, fasta och sluta röka för att förbättra din kropps förmåga att återhämta sig efter operationen.

Se till att du förbereder hemmet med det du behöver för att kunna återhämta dig ordentligt. Skapa en bekväm plats för bil med dina nödvändigheter nära till hands. Hör av dig till vänner och familj och be dem om stöttning under återhämtningsperioden.

03.

Anestesi

03.

Anestesi

Operationen kommer att utföras med hjälp av anestesi för att säkerställa en smärtfri upplevelse. Beroende på omfattningen av ditt ingrepp och din personliga hälsa kan det innebära att du blir nedsövd under narkos eller lokalbedövning med sedering. För att bestämma det bästa tillvägagångssättet för dig gör narkosläkaren en bedömning av din tidigare medicinska historik och eventuella tidigare erfarenheter av anestesi.

Narkosläkaren övervakar noggrant dig och dina värden under hela operationen samt under uppvaket.

04.
Snittet

04.
Snittet

De tre vanligaste snittmetoderna är det periareolära snittet ("donut-snitt"), "lollipop"-snittet och ankarsnittet. Vilken teknik som används beror på hur mycket du vill lyfta brösten. Målet är alltid att nå bästa möjliga resultat där snitten syns så lite som möjligt.

  • Det periareolära snittet görs runtvårtgården och är lämpligt för personer med lätt hängande bröst, eller som villgöra ett så kallat ”minilyft”.
  • Lollipop-snittet går runt vårtgårdenoch vertikalt ner till bröstvecket, och är lämpligt vid måttlig hängighet.
  • Ankarsnittet går runt vårtgården,vertikalt ner till bröstvecket och horisontellt längs bröstvecket. Detta snittanvänds för mer omfattande bröstlyft.

En bröstlyftoperation tar normalt cirka 2 till 3 timmar att genomföra, beroende på hur omfattande lyft som krävs och om ytterligare ingrepp, t.ex. bröstförstoring eller bröstförminskning, utförs samtidigt.

05.

Lyft och
omformning

05.

Lyft och
omformning

När kirurgen har lagt ett snitt lyfts bröstvävnaden och omformas för att skapa en fastare och mer smickrande kontur. Bröstvårtan och vårtgården flyttas upp till en naturlig höjd som passar den nya positionen. Vid behov reduceras förstorade vårtgårdar genom att skära bort hud i vårtgårdens utkant.

06.
Stängning
av snitt

06.
Stängning
av snitt

Suturer, hudlim eller kirurgisk tejp appliceras medprecision för att minimera ärrbildning och stötta snitten under läkning. Snitten kommer gradvisatt blekna och förbättras med tiden, men de kommer inte att försvinna helt.

07.

__wf_reserverad_ärva

Resultat

07.

Resultat

Resultaten av ett bröstlyft blir omedelbart synliga. Den initiala svullnaden och linjer från snitten kommer gradvis att minska med tiden. Slutresultatet syns vanligtvis inom några månader.

Storleken på dina bröst får ingen väsentlig skillnad, men kan ändå bidra till en betydelsefull förändring av bröstens utseende genom att lyfta och strama upp. Genom regelbundna uppföljningar och en hälsosam livsstil kan resultaten bli mer långvariga.

__wf_reserverad_ärva

Hitta en klinik i Sverige

Vi har ett noggrant utvalt nätverk av kliniker över hela Sverige som alla kännetecknas av kvalitet, moderna anläggningar med den senaste tekniken inom estetisk kirurgi och ett starkt engagemang för patientvård och kundnöjdhet. Kom igång med Adoreal för att få tillgång till en plattform som sätter dig i förarsätet på din egen estetiska resa.

registrera dig här

Tiden efter ett bröstlyft

Tiden efter ett bröstlyft spelar en viktig roll i att säkerställa optimala resultat och skydda ditt allmänna välbefinnande.

De flesta patienter kan återvända till lättare arbete inom en vecka eller två efter operationen, beroende på arbetsuppgifter. Svullnad och blåmärken är normala och kommer gradvis att avta under några veckor.

__wf_reserverad_ärva

Ärr

Efter ett bröstlyft ligger ärren vanligtvis dolda i bröstens naturliga konturer och kommer att blekna avsevärt med tiden. De är ofta placerade så att de kan täckas av behåar och badkläder. För att förbättra utseendet på dina ärr kan du använda dig av bland annat silikonark eller geler, solskydd och lättare massage.

Potentiella risker och komplikationer

Som med alla kirurgiska ingrepp medför en bröstlyft vissa risker och eventuella komplikationer, såsom infektion, förändringar i bröstvårtan eller bröstkänsla och problem med ärrbildning. Även om allvarliga komplikationer är sällsynta, bör du vara medveten om att dessa risker finns och diskutera eventuella problem med din kirurg i förväg.

• Infektion
• Förändring i bröstvårtan eller bröstkänslan
• Ärrproblem
• Blödning och blodproppar
• Komplikationer relaterade till anestesi

Du kan själv minimera risken för komplikationer och säkerställa en säkrare och effektivare återhämtning genom att noggrant följa instruktionerna före och efter operationen som du får från din kirurg. När du boka din operation genom Adoreal hittar du all information i appen eller inloggat läge.

Senaste artiklar

__wf_reserverad_ärva

Hur länge varar ett bröstlyft?

Livslängden för ett bröstlyft varierar från person till person och beror på flera faktorer, såsom hudkvalitet, kirurgiska tekniker och livsstilsval.

Läs mer
__wf_reserverad_ärva

Vad kostar ett bröstlyft i Sverige?

I Sverige varierar kostnaden för ett bröstlyft, eller mastopexi, beroende på ingreppets komplexitet och det skräddarsydda tillvägagångssättet för varje patient.

Läs mer
__wf_reserverad_ärva

När kan jag bära en vanlig bh efter ett bröstlyft?

Efter ett bröstlyft är det viktigt att ge dina bröst tillräckligt stöd under läkningsprocessen.

Läs mer
__wf_reserverad_ärva

Träning efter bröstlyft - guide med tips

När du har genomgått ett bröstlyft är det viktigt att bibehålla och förbättra dina resultat genom att återinföra träning på rätt sätt.

Läs mer
__wf_reserverad_ärva

Tidslinje för återhämtning efter bröstlyft — vecka för vecka

Att återhämta sig från en bröstlyftsoperation kan ta några veckor, och den tid som krävs för en fullständig återhämtning varierar från person till person. De flesta märker dock betydande läkning inom den första månaden.

Läs mer
__wf_reserverad_ärva

Börja din
estetisk resa

Din omvandling är en resa mot att återvinna ditt självförtroende och omfamna din skönhet. Adoreal är utformad för att vägleda dig genom hela processen, från första fundering till eftervård. Genom att gå med i vår community får du tillgång till ovärderliga resurser, expertråd direkt från kirurgerna och ett stöttande nätverk av individer som delar sina egna estetiska resor.

registrera dig här