__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Näsplastik

Näsplastik

__wf_reserverad_ärva

Näsplastik omfattar flera kirurgiska ingrepp som omformar näsans ben, brosk och mjuka vävnader. Målet är att justera näsans utseende för att åstadkomma bättre symmetrin i ansiktet eller för att korrigera funktionella problem med exempelvis andning.

Vad kan behandlas med näsoperation?

__wf_reserverad_ärva

En näsoperation kan utföras av både utseendemässiga och funktionella skäl. Många estetiska ingrepp görs för att ändra något av följande:

• Näsans storlek och form
• Bredden på näsbryggan
• Pucklar eller inbuktningar på näsryggen
• Formen på nässpetsen

Funktionella problem kan exempelvis vara:

• Andningssvårigheter på grund av avvikande septum (nässkiljeväggen)
• Andra strukturella avvikelser

__wf_reserverad_ärva

Fördelar med
näsplastik:

Utöver de fysiska förändringarna, kan resultatet av en näsoperation få en betydande effekt på självförtroende och livskvalitet.

Ett mer balanserat och proportionerligt ansiktsutseende minimerar komplex och stärker självkänslan. Vid åtgärdande av andningssvårigheter blir resultatet ofta bättre sömnkvalitet och allmän hälsa. En del upplever även att de snarkar mindre, även om detta inte är någon garanti.

Näsplastik kan också korrigera medfödda defekter och skador.

Ingreppet

Ingreppet planeras noggrant för att möta just dina behov. Det är viktigt att du kan känna dig trygg innan, under och efter operationen.

__wf_reserverad_ärva

01.
Förberedelser
innan operation

01.
Förberedelser
innan operation

Innan du opererar näsan kommer du att ha en omfattande konsultation med din kirurg. Ni kommer att diskutera dina mål, eventuella risker och vad du önskar dig för resultat. Kirurgen kommer att bedöma din nässtruktur och hudkvalitet samt dina ansiktsdrag för att ta fram en skräddarsydd behandlingsplan för just dig. Du kan också behöva genomgå bilddiagnostik för att undersöka de inre strukturerna i näsan.

Innan operationen kommer du uppmanas att:

 • Undvika vissa mediciner, särskilt aspirin (acetylsalicylsyra) eller andra blodförtunnande läkemedel som kan ge ökad risk för blödning eller blåmärken.
 • Sluta röka.
 • Planera för tiden efter operationen och se till att du har allt du behöver hemma för en bekväm återhämtningsperiod.

Genom att följa kirurgens instruktioner inför operationen hjälper du till att säkerställa bästa möjliga resultat och minimera risken för eventuella komplikationer.

02.
Anestesi

02.
Anestesi

För ett bekvämt och smärtfritt ingrepp utförs näsoperationer under anestesi. Vilken typ av smärtstillande som används beror på hur komplext ingrepp det rör sig om, och kommer att diskuteras under din konsultation.

 • Lokalbedövning med sedering: Används ofta för mindre invasiva ingrepp. Du kommer att vara vaken men avslappnad, och näsan kommer att bedövas för att blockera smärta. Det kan också vara möjligt att bli nedsövd om du vill. Detta kommer att diskuteras tillsammans med din kirurg och narkosläkare.
 • Narkos: Vid mer omfattande operationer kan narkos rekommenderas. Du kommer att sova under hela proceduren och får hjälp med andningen genom ett andningsrör.

Vid narkos och nedsövning övervakas dina värden av en narkosläkare som finns på plats under hela operationen fram till uppvaket.

03.

Snitt

03.

Snitt

Det finns främst två sätt att göra snittet vid näsplastik: öppen och stängd näsplastik, men i dag finns även nyare teknik som möjliggör ultraljudsnäsplastik. Vilken teknik som används beror på operationens komplexitet och vilket resultat du är ute efter.

 • Öppen näsplastik: Används oftast för mer komplexa ingrepp och involverar ett snitt över columella, den lilla remsan av vävnad som skiljer näsborrarna. Den här metoden ger kirurgen omfattande synlighet och tillgång till nässtrukturen, vilket möjliggör mycket exakta modifieringar.
 • Stängd näsplastik: Alla snitt görs inuti näsborrarna, vilket innebär att det inte blir några synliga ärr. Det ger också mindre svullnad och kortare återhämtningstid än den öppna metoden.
 • Ultraljudsnäsplastik: Denna relativt nya metod använder ultraljudsenergi för att skulptera näsbenen med precision. Det reducerar trauma i de omgivande vävnaderna och gör det möjligt att utföra mer exakta justeringar med mindre blåmärken och svullnad som en positiv effekt.

04.
Omformning
av nässtruktur

04.
Omformning
av nässtruktur

Under ingreppet omformas näsans struktur genom modifiering av ben och brosk, omformning av nästippen och/eller justering av näsryggen. Om septum är avvikande kan detta också korrigeras samtidigt. Under hela operationen arbetar kirurgen noggrant för att bevara näsans funktion.

 • Modifiering av ben och brosk: Överskott av ben och brosk kan tas bort eller omplaceras för att uppnå önskad form. Om mer volym behövs kan transplantat från andra delar av kroppen (ofta septum, öra eller revben) användas.
 • Ändring av nästippen: Med hjälp av suturtekniker eller brosktransplantation kan man förminska nästippen eller ändra dess form.
 • Justering av näsryggen: Kirurgen kan minska en puckel på näsbryggan genom att försiktigt ta bort ben och brosk. Om förstärkning behövs kan transplantat användas för att bygga upp näsryggen, vilket ger den underliggande strukturen det stöd som behövs för ett permanent resultat.

05.

Snittet sys igen

05.

Snittet sys igen

Snittet sys noggrant igen för att skapa ett så fint ärr som möjligt. Vid stängd näsplastik finns inga yttre synliga ärr, eftersom alla snitt är placerade inne i näsborrarna.

Stygnen som används inuti näsan behöver oftast inte tas bort då de löser upp sig själva. Om det finns yttre stygn tas dessa vanligtvis bort inom en vecka efter operationen. Däreter stabiliseras näsan ofta med skenor och packning för att stödja den nya strukturen under den första läkningsfasen.

06.
Återhämtning

06.
Återhämtning

Efter operationen kan du förvänta dig svullnad och blåmärken runt ögonen och näsan. Detta brukar försvinna gradvis redan under den första veckan efter operation. För en så smidig återhämtning som möjligt rekommenderas du att:

 • Vila och håll huvudet högt.
 • Applicera kalla kompresser, men undvik direkt tryck på näsan.
 • Undvik ansträngande aktiviteter i minst 3–6 veckor.
 • Följ kirurgens instruktioner för rengöring av området kring näsan.
 • Gå på dina planerade återbesök.

De flesta kan återvända till sitt arbete och dagliga aktiviteter inom två veckor. Det slutliga resultatet syns när näsan har läkt fullt ut; detta kan ta upp till ett och ett halvt år. Läkningsprocessen ser olika ut för alla, men det går att snabba på processen genom att följa rekommendationerna för återhämtning.

07.

__wf_reserverad_ärva

Resultatet

07.

Resultatet

Resultaten av näsplastik är permanenta och kan förändra livet för de flesta patienter. När svullnaden avtar och näsan sätter sig i sin nya form kommer de fulla effekterna av operationen att bli uppenbara. Det kan dock ta upp till 18 månader att se det slutliga resultatet.

__wf_reserverad_ärva

Hitta kliniker för
näsplastik i Sverige

Genom Adoreal kan du enkelt hitta kvalificerade kirurger och kliniker som utför näsplastik i Sverige. Ta makten över din estetiska resa och kom i kontakt med en kirurg som du känner dig trygg med och litar på. Vår plattform låter dig utforska ett urval av toppkliniker, få tillgång till detaljerade klinikprofiler och spara all din information om kommande eller tidigare behandlingar på ett säkert ställe. Registrera dig idag för att påbörja din resa.

REGISTRERA DIG HÄR

Mer om näsplastik

Det är helt normalt att känna sig orolig eller nervös inför en näsoperation. Genom att sätta dig in i ingreppets säkerhet, potentiella risker och vilka olika tekniker som finns kan du känna dig tryggare i att fatta beslutet att förbättra din näsas utseende.

__wf_reserverad_ärva

Eventuella risker

Det finns risker med alla kirurgiska ingrepp, så även med näsplastik. Under operationen är din säkerhet högsta prioritet, och de vanligaste komplikationerna uppstår oftast om instruktionerna för eftervård inte följs tillräckligt noggrant.

Var uppmärksam på följande:

• Andningssvårigheter
• Infektion
• Kräkningar eller illamående
• Intensiv smärta
• Betydande blödning
• Ärrbildning
• Missnöje

Frågor att ställa
under konsultationen

Din konsultation är det perfekta tillfället att samla information, uttrycka dina önskningar och bekymmer samt etablera en bra relation med din kirurg. Överväg att ställa följande frågor för att få en bättre förståelse för vad som väntar och så att du kan känna dig trygg inför ingreppet.

• Vad har du för tidigare erfarenheter av näsplastik?
• När var sista gången du utförde ett sånt ingrepp?
• Kan jag se före- och efterbilder av dina tidigare patienter som genomgått näsoperation?
• Vilken kirurgisk teknik rekommenderar du för mitt specifika fall, och varför?
• Vad kan jag förvänta mig när det gäller återhämtning och att se resultat?
• Vad händer om resultaten inte uppfyller mina förväntningar?
• Vad finns det för eventuella risker och komplikationer, och hur hanteras de?

Icke-kirurgisk näsplastik

Icke-kirurgisk näsplastik erbjuder ett alternativ till traditionell kirurgi för dem som söker mindre justeringar; detta innefattar injektion av fillers i specifika områden i näsan för att ändra dess form. Fördelarna är att metoden är minimalt invasiv, kräver ingen återhämtningstid och resultaten är omedelbart synliga. Beroende på vilken typ av filler som används går det också att göra ogjort.

Notera däremot att icke-kirurgisk näsplastik inte kan minska nässtorleken eller korrigera interna strukturella problem. Resultaten är tillfälliga och varar vanligtvis mellan 6 till 18 månader. Metoden lämpar sig inte heller för alla patienter som tidigare har genomgått en näsoperation.

Senaste artiklar

__wf_reserverad_ärva

Hur man förbereder sig för näsplastik

Genom att vidta proaktiva åtgärder under veckorna och dagarna fram till din näsplastik kan du underlätta en smidigare operation och återhämtningsprocess, vilket säkerställer bästa möjliga resultat.

Läs mer
__wf_reserverad_ärva

Svullnadsstadier i näsplastik

Svullnad efter näsplastik är en normal del av läkningsprocessen.

Läs mer
__wf_reserverad_ärva

Hur smärtsamt är näsplastik?

Även om näsplastik i sig är smärtfri på grund av anestesi, upplever patienterna en rad känslor efteråt, från lätt obehag till måttlig smärta, främst inom den första veckan efter operationen.

Läs mer
__wf_reserverad_ärva

Hur länge varar en näsplastik?

Resultaten av näsplastik anses vara permanenta, med den omformade strukturen i näsan som stabiliseras cirka 12 månader efter operationen.

Läs mer
__wf_reserverad_ärva

Din estetiska resa börjar här

Registrera dig för att påbörja din estetiska resa. Med Adoreal är det du som styr.

skapa ett konto